Սահմանամերձ գյուղում տուն կառուցելիս պետությունը կմարի հիփոթեքային վարկը 16 մլն դրամի և 13 % տոկոսագումարի չափով

Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում պետական ֆինանսավորմամբ սեփական տուն կառուցելու ծրագրի շրջանակում աջակցությունը տրամադրվում է հիփոթեքային վարկի մայր գումարի 16 մլն դրամի և դրա գծով մինչև 13% տոկոսադրույքի չափով հաշվեգրվող տոկոսագումարների մարման համար։ Այս մասին տեղեկանում է Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից:

Ծրագրի վերաբերյալ քաղաքացիների հարցերի պատասխանները տեսանյութում: