Քարերի շաղափման հինավուրց տեխնոլոգիաներ (տեսանյութ)

Սկիզբը՝ այստեղ

Ողջ աշխարհում հայտնաբերվել են հնում քարերի շաղափման տեխնոլոգիայի գոյության ապացույցներ։ Մարդիկ կարողացել են նույնիսկ ամենակարծր քարերի մեջ անցքեր բացել ճարտարապետական, ծիսական կամ խորհրդանշական նպատակներով։

Հին աշխարհում լայնորեն տարածված այդ անհավանական տեխնոլոգիայի գոյության վկայությունների կարելի է հանդիպել գրեթե ամենուրեք։ Արդեն հնագույն ժամանակներում շինարարները կարողանում էին կատարյալ կլոր անցքեր բացել  քարերի, կարծր ապարների մեջ։

Քարերի շաղափման ու կտրման այդ տպավորիչ տեխնիկան վկայում է այն մասին, որ մեր նախնիները տիրապետել են ամենաբարդ տեխնոլոգիաների. այդպիսի համաչափ անցքեր ստանալն անհնար է առանց ինժեներական հմտությունների և անհրաժեշտ սարքավորման առկայության։

Շարունակելի