Կարևոր

Մեկ անձի հարցն անտեսողը, ազգային հարցեր չի կարող լուծել