Ինչպես ստանալ հատուցում. Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ուղեցույց է հրապարակել

Հատուցում ստացող անձը պետք է դիմի այն պետական մարմին, որտեղ զինծառայողը նախկինում ծառայել է։ Դիմումը տրվում է առձեռն, այդ մարմնի սոցիալական հարցերով զբաղվող վարչություն։ Դիմումի հետ ներկայացվում են փաստաթղթեր։
Ներկայացված ուղեցույցում ներառված են հաճախ տրվող հարցերը: Խնդրում ենք անցնել հղումով, ծանոթանալ և ներբեռնել ուղեցույցը: