Այսրկովկասի երկրները ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի գաղութային ռազմավարության «խաղալիքներ»

Սկիզբը՝ այստեղ Ինչպես կարող են նկատել ընթերցողներից շատերը, մեր ընտրած թեման բոլորովին կարիք չունի բազմաթիվ մեջբերումների, սկզբնաղբյուրների ցանկերի և այլն,

Ավելին

Այսրկովկասի երկրները ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի գաղութային ռազմավարության «խաղալիքներ»

Համոզված ենք, որ շատերն են նկատել, որ առնվազն  2020 թվականի նոյեմբերից սկսած բոլոր շրջադարձերը, որոնք «ձևավորվում» են Անդրկովկասյան տարածաշրջանում, ինչ-որ

Ավելին

Страны Закавказья – «игрушки» колониальной стратегии США и Европы

Мы уверены, что мало кто не заметил – как минимум, с ноября 2020 г. все перипетии, которые «складываются» в Закавказском

Ավելին

Այսրկովկասյան տարածաշրջանային իրադարձությունների և բրիտանացի Ռիչարդ Մուրի հետաքրքրությունների կապը

Սկիզբը՝ այստեղ  Երկրորդ մաս Մուրն աշխատել է Թուրքիայում՝ 1990-1992 թթ․։ 2014 թվականին նա նշանակվել է Թուրքիայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան, այդ

Ավելին

Այսրկովկասյան տարածաշրջանային իրադարձությունների և բրիտանացի Ռիչարդ Մուրի հետաքրքրությունների կապը

Արդեն երկու ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի Հանրապետության հայերի ողբերգությունը մեզ ստիպում է վերադառնալ այն փաստին, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին

Ավելին

Анализ вероятного влияния британского «турецкоподданного» Ричарда Мура на региональные события в Закавказье

Трагедия армян Республики Арцах, которые уже скоро два месяца в блокаде, вынуждает нас вернуться к тому факту, что в течение

Ավելին

Британский «турецкоподданный» Ричард Мур – активный собеседник «правительства Армении»…

Трагедия армян Республики Арцах, которые уже более семи дней в блокаде, вынуждает нас вернуться к тому факту, что на днях

Ավելին