Մեզ վրա ծանրացել է դավաճանությունն ու ուրացումը դիվանագիտության տեղ ներկայացնելու անօրենությունը

Հատված Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի քարոզից․

«Մարգարեն մեզ ասում է ․ «Երկրի հիմքերը ցնցվեցին։ Երկիրը շփոթի ու խռովութեան մեջ ընկավ։ Երկիրը պիտի տագնապի,տարակուսի և խոնարհվի։ Երկիրը պիտի շարժվի ու ցնցվի, ինչպես այգու պահապանի տնակ, հարբածի ու երերվողի պես պիտի գլորվի և պիտի չկարողանա ոտքի կանգնել, որովհետև նրա վրա ծանրացել է անօրենությունը» (Եսայի 24։18-20)։

Մեզ վրա մեր անօրենություններն են ծանրացել։

Մեզ վրա առաջնորդության անօրենությունն է ծանրացել, մեզ վրա վախի անօրենությունն է ծանրացել, ստի անօրենությունն է ծանրացել, կեղծիքի անօրենությունն է ծանրացել, դավաճանությունն ու ուրացումը դիվանագիտության տեղ ներկայացնելու անօրենությունն է ծանրացել, մեր նահատակ եղբայրների սխրանքը «ոչինչ» և «անպատասխանատվություն» համարելու անօրենությունն է ծանրացել։

Այդ պատճառով էլ մենք Հայրենիքը կարմիր թելով փաթաթված՝ այդ ամբողջ արյունով, զոհաբերությամբ ու սխրանքով, ինքնընծայեցինք թշնամուն՝ թե՛ ներքին, և թ՛ե արտաքին։

Եվ մեր միակ ճանապարհն այս բոլորը գնահատելն է, ճշմարտության հետ հաշտ լինելն է, նրանից չվախենալն է, դարձի գալն է՝ զղջալով դարձի գալն է, խոստովանությամբ դարձի գալն է, և ոչ թե մահվան մասին մտածելն է, այլ անմահության մասին, ոչ թե այս կամ այն ճանապարհով դեպի մահ ընթանալու մասին մտածելն է, այլ մտածելը, որ մենք ընթանում ենք դեպի անմահություն»։