ՄԻՊ-ը մշակել է շինարարության թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ ուղեցույց

Մարդու իրավունքների պաշտպանը մշակել է շինարարության թույլտվության տրամադրման վերաբերյալ ուղեցույց։ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրած բողոքների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ

Ավելին