Մենք հզոր ենք միասին

Միջանկյալ ամփոփում։ Մեծը ու հատկապես ռազմագիտականը հետո կանեմ։ Այս օրերին տեղեկատվական ճակատում լավ աշխատանք կատարվեց։ Իմ համար շատ կարևոր էր,

Ավելին