Հաճախ ամենապարզ ճշմարտությունն ավելի դժվար է ընկալվում, քան՝ ամենաբարդը…

Ժողովրդավարական երկրներում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ինչն ամենևին չի նշանակում, որ երկիրն ուղղակիորեն ղեկավարում է ժողովուրդը… Երկիրը ղեկավարում է ժողովրդի

Ավելին