Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ստորագրել է մի շարք օրենքներ

Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մի շարք օրենքներ է ստորագրել:

Մասնավորապես, ստորագրվել են հետևյալ օրենքներ՝

««Շահութահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին», ««Փաստաբանության մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում  փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», ««Լիցենզավորման մասին» օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Կենսաապահովման նվազագույն զամբյուղի և կենսաապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հասարակու-թյան և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Արցախի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,  ««Սահմանադրական դատավարության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքները: