Մի ճակատամարտի պատճառով մի պատերազմ տանուլ տրվեց

Մի մեխի պատճառով մի պայտ ընկավ,

Մի պայտի պատճառով մի ձի ընկավ,

Մի ձիու պատճառով մի ձիավոր ընկավ,

Մի ձիավորի պատճառով մի ճակտամարտ տանուլ տրվեց,

Մի ճակատամարտի պատճառով մի պատերազմ տանուլ տրվեց,

Մի պատերազմի պատճառով մի հայրենիք ոչնչացավ: Եվ այս բոլորը այն մարդու պատճառով, ով մեխը լավ չէր ամրացրել պայտին:

Ճապոնական իմաստություն