Առողջապահության նախարարությունը ներկայացրել է կատարված ծախսերը COVID-19- ի դեմ պայքարի շրջանակներում

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում  առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի մասով տրամադրվել է տեղեկատվություն` 2020 թվականի մարտից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:

Ինչպես տեղեկացրել են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից, աղյուսակում ներառված է բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են բազմաթիվ այլ գերատեսչությունների կողմից։

Պայմանավորված համավարակով՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։

Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր 1,443,504,690

Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում 651,968,363

Ժամանակավոր մեկուսարանների պահպանման ծախսեր 389,675,775

Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն 669,323,500

Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն 828,074,847

Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն 1,066,518,894

Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում 618,851,437

Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված գնումներ

140,610,307

Հանրագումար 5,808,527,812