«Վերելք»․ Նախահայկյան հայ կրթական համակարգեր, հյուրը՝ Կարեն Ասատրյան (տեսանյութ)

Արարատից մինչև Հիմալայներ ճամփորդություն կատարած և հոգևոր համակարգեր ուսումնասիրած Կարեն Ասատրյանն անդրադառնում է հայ-վեդայական մշակույթին, մասնավորապես նախահայկյան կրթական համակարգին։ Նրա կարծիքով, այդ դպրոցներից դուրս էին գալիս  բարձր գիտելիքների տիրապետող, հղկված ու հզոր անհատներ, մեծ ռազմիկներ, հոգևոր առաջնորդներ, որոնք նպաստում էին իրենց երկրի զարգացմանը։