Արտերկրի հայկական հուշարձաններն այլազգիների աչքերով. Մադրասի Հայկական կամուրջը

Մադրասի Հայկական կամուրջն Ադյար գետի վրա կառուցվել է սպահանահայ վաճառական խոջա Պետրոս Ոսկան Վելիջանյանի մեկենասությամբ 1726 թ.: Ժամանակին այս կամուրջը միակն է եղել, որ կապել է Մադրասը Սուրբ Թովմայի բլրի հետ: Սրբազան այս բլրի գագաթին հնուց ի վեր պահպանվում էր Թովմա առաքյալին նվիրված եկեղեցին, որը 16-17-րդ դդ. դարձել էր կռվախնձոր հայերի և պորտուգալացիների միջև: Ի դեպ, նույն 1726 թ. խոջա Պետրոս Ոսկանը Սբ Թովմայի եկեղեցու մոտ տանող 134 գրանիտե աստիճան էր կառուցել:

1970 թ. կամուրջը վերակառուցվել է և վերանվանվել մոտակա արվարձանի անունով՝ Սաիդապետ:

Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի կտավ նշյալ կամրջի պատկերներով․

Գագիկ Պողոսյան (Խաղբակյան)