Արցախի Հանրապետության հողօգտագործողներին անհատույց կտրամադրվեն նռան տնկիներ

2019 թվականին հանրապետությունում «Բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի» շրջանակներում այգեգործության զարգացման նպատակով նախատեսվում է հայտ ներկայացրած հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրել նռան տնկիներ:

Ավելին