Աշխատանքային խորհրդակցություն՝ նվիրված առանձին սոցիալական խմբերի բնակարանային պայմանների բարելավմանը

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հունվարի 24-ին անցկացրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ինչպես  տեղեկացրել են Արցախի կառավարության տեղեկատվական կենտրոնից, այն նվիրված էր բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող առանձին սոցիալական խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների հաշվառման և նրանց բնակարանների կամ բնակելի տների տրամադրման կամ բնակարանների կամ բնակելի տների վերանորոգման կարգով սահմանված աշխատանքների նախապատրաստման ընթացքին։

Գ․ Մարտիրոսյանը հիշեցրել է, որ 2018թ․ դեկտեմբերի 7-ի որոշմամբ կառավարությունը հաստատել է նշված կարգը, որն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ գործողությունը տարածվում է 2019թ․ հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։ Պետնախարարի ներկայացմամբ, սույն իրավակարգավորման կարիքն առաջացել է՝ առաջին հերթին հիմք ընդունելով գործընթացի թափանցիկության և արդյունավետության կազմակերպման հրատապությունը։

«Ինչ վերաբերում է օրենսդրական կարիքին, ապա մինչ այս ունեինք դեռևս Պաշտպանության պետական կոմիտեի՝ 1993թ․ դեկտեմբերի 9-ի թվակիր որոշումը,- պարզաբանել է Գ․ Մարտիրոսյանը։- Այդ որոշումը գործել է այս բոլոր տարիների ընթացքում, այսինքն՝ օրենսդրական բաց չենք ունեցել, ներկայումս ունենք զուտ աշխատանքի կազմակերպման որակի և արագության ապահովման խնդիր»։

Աշխատանքային զեկուցումներով հանդես են եկել աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, տեղակալ Ռուզաննա Սարգսյանը։ Լիազոր մարմնի աշխատակիցները համառոտ ներկայացրել են նոր կարգով նախատեսված շահառուների խումբը, դրա վերաբերյալ չափորոշիչները և վերջիններիս երաշխավորված իրավունքների իրացման հաջորդական ընթացակարգը։

Կարգի համաձայն, բնակարաններ կամ բնակելի տներ տրամադրվում կամ բնակարաններ կամ բնակելի տներ վերանորոգվում են՝

ԱՀ պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքներին,

ԱՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին խմբի հաշմանդամների համար:

Գ․ Մարտիրոսյանի առաջարկով, նախարար Ավանեսյանը պարզաբանել է, որ Ստեփանակերտի դեպքում քաղաքապետարանում արդեն իսկ գոյություն ունեցող հերթացուցակներում նոր կարգի իմաստով շահառու հանդիսացող ԱՀ պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքները և ԱՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող 1-ին խմբի հաշմանդամները կտեղափոխվեն նոր հերթացուցակներ՝ պահպանելով հաշվառման հաջորդականությունը:

Պետնախարարը անդրադարձել է բնակարանային հարցերի հասարակական հանձնաժողովների կազմման և գործունեության կարգին՝ նշելով, որ քաղաքացիների և շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) միջև կապող օղակ հանդիսացող այդ տեսակ կոլեգիալ մարմնի հիմնական նպատակը գործընթացի հանդեպ հասարակական վստահությունն ապահովելն ու պահպանելն է։

Գ․Մարտիրոսյանը կարևորել է, որ հերթացուցակների կազմման սկզբունքը լինի հստակ՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության, բնակարանների կամ բնակելի տների՝ առաջնահերթ և արտահերթ ստացման և կարիքի գնահատման սկզբունքների։ Գործընթացի թափանցիկության ապահովման համար պետնախարարը հանձնարարել է որոշակի պարբերականությամբ աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակել շրջանների վարչակազմերից (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանից) ստացված հերթացուցակները՝ բացառելու համար քաղաքացիների շրջանում անվստահության առաջացումը։

Գ․ Մարտիրոսյանը նշել է, որ խիստ կարևոր է գործընթացի օպերատիվությունն ապահովելը, ուստի բնակարանային հարցերի հասարակական հանձնաժողովների կազմմանը զուգահեռ պետք է տարվեն շրջանի վարչակազմ (Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)-քաղաքացի իրազեկման աշխատանքներ, որպեսզի հնարավոր լինի անմիջապես անցնել փաստաթղթերի ընդունման և հայտերի ձևակերպման փուլին։

Ներկաները կարևորել են այն հանգամանքը, որ այս որոշմամբ բնակարանների կամ բնակելի տների գնման, կառուցման և վերանորոգման աշխատանքները պատվիրակվել են շրջանների վարչակազմերին (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին), ինչը կնպաստի ինչպես գործընթացի հանդեպ վստահությանը, այնպես էլ դրա օպերատիվությանն ու առհասարակ շրջանների ինքնակառավարման կարողությունների մեծացմանը։